de oorspronkelijke afbeeldingen waren gestempeld, de naam was samengesteld uit wrijfletters.
de menu-kaarten zijn zonder maaltijdlijstje op voorraad gedrukt (in klein-offset, 2 op een A4-tje).

de namen van de gerechten van het dagmenu worden er ter plekke (in de gewenste hoeveelheid) met een simpele kleurenprinter in wisselende kleuren op aangebracht (in een daarvoor aangemaakt template/sjabloon van het open source computer-programma LibreOffice [voorheen OpenOffice-org Writer] - voor het bereiden van het eten zélf zorgt het keukenpersoneel uiteraard).

(zie verder hier)