kolofon

Dit opstel is voor het eerst in druk verschenen (grotendeels althans) in de bundel Idiometidos / Languagements [© 1968, Hamburger Verlag, G.m.b.H.: zes opstellen, bewerkt door Pacù 'l Mentó, in de serie: Ausländische Geistes-Wissenschaftler].
In eerste instantie verschijnen de opstellen nu (vertaald) als losse uitgaven. Na het verschijnen van het laatste opstel, zullen ze gezamenlijk op de markt worden gebracht in een bundel: "Talingen" (ondertitel:) Inleiding in de theologie van niet-westerse denkers, derhalve gebaseerd op andere filosofieën dan die van B. Wurst en B.M. McDonald.
[C.I.P.-gegevens: korte identiteitscrises in verschillende wijsgeren.]

"Weg van de Corúne Katísa" werd met de hand gezet, gedrukt op de trapdegel, en gebonden in een oplage van dertig exemplaren, door thony, in de taaldrukwerkplaats tilburg.
thony maakte ook de afbeeldingen (in reliëfdruk, met handroller).

Gebruikte lettertypes (in de gedrukte versie natuurlijk:) Baskerville en Garamont romein en cursief, Grotesk halfvet, Mistral [en Versaillien]. Gedrukt op kringlooppapier.