VAN RASSERS EN RENTEN

een letterlijk en figuurlijk blokboek;
als het u voor het blok zet,
probeer er dan mee op goede voet te komen.