Hoe langer Lies vertelde, hoe bedenkelijker Sprook en Tais gingen kijken. Ze onderbraken Lies herhaaldelijk met vragen en toen Lies uitverteld was, was het een hele tijd beangstigend stil in de kamer.

"Vanaf nu zullen we de heren een beetje in de gaten moeten houden", zei Sprook, terwijl hij zijn best deed om het vrolijk te laten klinken, "ik denk dat ik vanavond even ga babbelen met Teldersma of Van Tellingen of hoe hij ook heten mag ... Wat jullie betreft, Tino en Lies, jullie hebben nog van die omslachtige veterrolschaatsen ... Laat die hier maar staan, dan krijg je van Ies een stel klippers, zoals Juldy heeft ... Dàn heb je trouwens pas èchte rolschaatsen, want erg sterk zien die veterdingen van jullie er ook niet uit ... Zie maar. Als je het niet erg vindt, gaan Tais en ik nu verder met de foto's. Je ziet ons tegen etenstijd wel in het dorpshuis verschijnen. Tot straks dus".