De voetstappen klonken hol door het gangenstelsel, fakkels flakkerden fel op, als ze in een hoek van een gang in aanraking kwamen met een restje van het gekleurde gas, mensen hoestten, en waarschuwden elkaar voor gapende gaten in de grotbodem: "pas op, een put", een honderdtal vleermuizen lag verkrampt en dood op de rotsvloer en bij het licht van de flambouwen waren onderin de vergeetputten de verbleekte skeletten van slachtoffers van ridderlijke ongerechtigheid te zien, behalve in de vergeetput waaruit nog wat slierten gas opstegen, daarvan was de bodem bedekt met een grauwe drab, waaruit stukken verkoold hout omhoogstaken.

"De enige plek, waar we nog niet gezocht hebben, is de schuilgrot", stelde Talok vast, "dus áls ze hier in Didar zijn, zitten ze daarin. Nu is het probleem, dat je de schuilgrot alleen maar van onderaf in kan, en die ingang is gemakkelijk te blokkeren, door bijvoorbeeld de tafel over het luik te schuiven".

"Wat we zouden kunnen doen", sprak Tais aarzelend, "dat is hen uitroken met traangas. Als ik nu weg zou gaan, naar Gremp, en daar hebben ze alles wat ik nodig heb, mmh, even kijken, broom, aceton, en loog natuurlijk, dan kan ik met een uur terug zijn. O ja, ik zal ook citroenen meenemen, want als dat spul in de gangen komt, gaan we zelf ook op de loop. Zal ik traangas aan gaan maken of denk je een menslievender manier te weten om die twee te pakken te krijgen?"

"Jawel", zei Papke sinies, "we kunnen natuurlijk gewoon vrágen of ze uit de schuilgrot willen komen en met ons meegaan". Iedereen schudde met een sombere of kwade gezichtsuitdrukking met het hoofd, nee, dat was géén reële mogelijkheid.

"Zou je in ieder geval ook de lange fiets met een drieling willen meebrengen, of iemand ermee achter je aan willen laten komen, want het is een heel eind naar Kattileno", stelde Talok voor, "o ja, en tuigbanden".

Tais knikte, pakte zijn fiets en pedaalde naar Gremp.

"Hoe zit dat met die citroen", vroeg Lies.

"Precies weet ik het ook niet", gaf Talok haar te kennen, "maar als je een stuk stof, je zakdoek bijvoorbeeld, nat maakt met citroensap, die natte lap voor je neus en mond bindt, dan schijn je geen last te hebben van dat traangas, of in ieder geval veel en veel minder".