boombeelden

de treurwilg hangt zo zwaar, dat in de wind meerdere stammen over het kortgeweven gras lijken te lopen.

in de veelkleurige staalkaart die deze gaard is, glaast verdwaasd een enkele verdwaalde wit kunststoffen stoel.

een ginkgo wordt in de groei belemmerd door een paalverbonden band die eerder voor steun zorgde.

in een rij in de ijlte puntende coniferen is er één beduidend minder hoog - een torentje met twee scheel ogende vensters leunt ontspannen op die lage schouder en ziet uit, naar wat, naar wie?