uitgestobberd

plots klonk uit de luidspreker op de straatlantaarn: "uw kleren verspreiden stof - u maakt zich schuldig aan eenheids-opruiende aktiviteiten - u heeft zich buiten de bebouwde zone begeven dan wel kontakt gehad met buitenvolk - u dient zich zo spoedig mogelijk te melden bij de dichtstbijzijnde staatsverdedigers - hier volgt het voor u meest nabije adres - nr 75 in de straat waarin u nu loopt."

de lantaarn zweeg.

twee minuten later bulderde een volgende: "uw kleren verspreiden stof - u moet zich melden bij de staatsverdedigers - u is het pand gepasseerd zonder zelfs maar een aarzeling - u begrijpt dat de staat zich moet verdedigen tegen subversief gedrag zoals het uwe."

de schietluiken van vier nabijgelegen panden openden zich.
binnen tien sekonden was de stoffige wandelaar getroffen door 100 kogels.
weer tien sekonden later was het enige wat nog bewoog het opgejaagde stof en de laatste druppels bloed die van de alles afstotende stoep rolden.
drie minuten later was een onbemande afvalverwerker door de stoepgoot gekropen en had stoep en goot absoluut schoongepoetst.


aangezien batterijen en alle daarop lopende apparaten sinds jaar en dag verboden waren, kon het staatsnieuws in haar volgende editie met verve titelen: 'laatste oude terrorist ontloopt uitvoering vonnis niet'.
om te vervolgen met: 'de straten blijken een stuk veiliger sinds de invoering van de reukers, want deze terrorist kreeg niet eens de gelegenheid om anderen iets aan te doen. leve de eenheidsvrijstaat.'
naast het artikel stond het vermeende wapen waarvan deze terrorist gebruik had willen/zullen maken: een op knoopcellen werkend gehoorapparaat met de volumeknop op maximaal.