wablief

- het huis rilt tikkend en krakend onder de vrij plots wegvallende wind - grijs slaat de wolkenloze hemel uit - dakpannen huiveren zich op hun plaats - daaronder knapt het in alle spanten - bomen huiveren zich overeind - op elk raam pletst een grote druppel uiteen - open monden van water - onverstaanbare boodschappen - kommunikatie die van het glas loopt - hernieuwde pogingen tot het aangaan van gesprekken - het grijs neemt tinten aan en andere dimensies - vluchtig verschuivende spektrale effekten - mededelingen niet begrepen - of met een andere bestemming - het grijs is zwart geworden - meer en andere watermonden op glas - lachend, in tranen - klankrijk verhaal - rustig verteld, of gehaast - onherkenbare regelmaat - waarom begrijp ik dit - niet -