een deel van de inhoud van de omgekeerde kist
p.s.
eerst was er een schets, toen volgde een begeleidende tekst, maar die was oorspronkelijk een heel stuk langer, beschreef veel meer van wat er gebeurde - en vooral wat er allemaal in de blokhoofden omging, of naar alle waarschijnlijkheid om zou gaan.
maar - omdat zelfs ik dat niet helemaal zeker kan weten, nam ik een kop koffie en verving die uiteindelijk door een paar korte, kortere, nog kortere en één wat langere regel woordjes - inklusief schoteltje dus, hoewel ik die dingen in het gewone leven zelden gebruik, allemaal extra afwas.