de kus loopt weg met de hand

een louterende ontmoeting, zo zou je het kunnen omschrijven - zo een, waarbij de zenuwen vooráf nodeloos blijken en meteen dan ook zijn vergeten - zo een, die vragen oplost, een gewoon gegeven hand kijk je niet in de bekvoor ze gesteld worden, omdat de antwoorden er netzomin toe doen - een simpele handreiking leek het, maar de wereld veranderde er volkomen door - harten gleden door huiden en bonsden zonder geluiden, unisono - bloed stroomde als een waterval kabbelend als een beekje in de heldere lentezon - een dagreis verder leef je, mijn isabel, maar ik hoor je dansend schone melodie tinkelen in al mijn aders en voegen en kaders en groeven

een spetterende ontmoeting, zo zou je het kunnen omschrijven - zo een, waarbij de omstanders eerbiedig afstand bewaren om niet in de vonkenregen terecht te komen - zo een, die tintelende geuren rondstrooit, waar niemand nog aan gedacht heeft, sinds het laatste bezoek aan de dartele weiden van weleer - zo heftig rustgevend als de lucht om hen heen trilde, zoveel warmer voelde iedereen zich en zoveel vrolijker nog uren daarna - afstanden tussen mensen die niet met vervoermiddelen op wielen afgelegd kunnen worden, vielen even, of langer, weg

ach, en hoe je het nog meer omschrijven kunt - niets benadert ook maar de zelfbeleefde werkelijkheid van twee plots aan elkaar gehechte geliefden - zeker als ze dat voor deze samentrekking nog niet waren - de ontdekkingstocht van mond en lip, van hand en huid, van oog en blik - aah, een toondragende zucht, een zachte omhooggerichte blik, meer valt er niet te zeggen door wie de ervaring kent - aah, meegenieten met die anderen door nagenieten vanuit eigen herinnering - aah ...
licht gekuste hand kon zich niet onttrekken ...
maar wat niemand opviel, was hoe de licht aan de lippen gebrachte rechterhand zich door de kus verleiden liet om zich samen uit het gedruis en gewoel terug te trekken naar een wat rustiger omgeving, niet zo in de koudverlichte openbaar­heid van een winkelgalerij - er verdwijnen immers wel meer handen in het omhelzende kluwen van twee verstrengelde lichamen - en wie kan er aan lippen zien dat er een kus ontsnapt is?

in liefde gloeiende, groet u,