mons alto - hogeberg

in plaats van als over-gekwalificeerd artsbezoeker met veel te versneld ingevoerde chemische prepa­raten "voor het verlichten van het leed der mensheid en vooral het dichten van het gat in de beurs van de farma-industrie" te leuren (en daar nog goed in te zijn ook), had ik me indertijd niet af moeten laten leiden door wat 'men' zinvol voor mij vond, maar mijn werkelijke interesses dienen na te streven en mikrobioloog en gentech­noloog worden - gelukkig heb ik niet zo lang geleden die overstap alsnog kunnen maken, dankzij de firma hogeberg, buiten nederland beter bekend als 'mons alto', het bedrijf met het piramidalig verheffende logo.
ankri's waarheid

na het vooral mede door ons opheffen van het wereldvoedselprobleem in het laatste decennium van vorige eeuw en de eerste tien jaren van deze eeuw konden we ons gaan bezighouden met andere zaken die de toekomst van de wereld zullen bepalen (wij bij mons alto noemen het geen millennium­doelen, want dat geeft teveel speling en mogelijk­heden om uitvluchten te bedenken en regeringen maken daar maar wat graag gebruik van).

een van de bedrijven waarmee we nu samenwerken (vroeger onze grootste konkurrent, tot de wereldraad van klerken dergelijke lage instinkten op de zwarte lijst zette) is de firma lagewind (internationaal enigszins aan de weg timmerend als 'ventus tenuis', zij hebben de meeste patenten op het gebied van innate waterlongen), op zoek naar een genvariant die de levensgevaarlijke hoogteziekte uitbant.

maar laat ik het vooral hebben over wat wij, de hogebergers, zelf nog voor de wereld willen betekenen (dan komt de noodzaak van het zoeken naar overlevingskansen in dunne lucht vanzelf voorbij stommelen):

door de dna-fragmenten die bij zeearenden vleugelgroei en bijbehorende spieren regelen in het menselijk dna te injekteren (vlak achter de schouderbladen) kunnen we gemakkelijk en definitief het opwarmen van de aarde stopzetten, want de volgende generaties hebben geen auto's, bussen, treinen en vliegtuigen meer nodig, we vliegen op eigen kracht naar elke gewenste bestemming.

partus-problemen zijn na deze gentech-ingreep (die vooralsnog voor het gemak meestal in vitro plaatsvond, maar noodzakelijk is dat helemaal niet) niet te verwachten: het menselijk hoofd blijft waarschijnlijk door toegenomen hersenkapaciteit eerder groeien ten opzichte van eerdere sapiente generaties en dat hoofd is al zoveel omvang­rijker dan de rest van de boreling, zeker de geringe bijkomende knobbelvor­ming die optreedt ten gevolge van het wezenlijk gelijkwaardige extra kopgewricht van de opgevouwen vleugels zal die verhouding derhalve niet verstoren, het hoofd neemt zoals voorheen bij de geboorte op puntpositie de verwijding van het bekken voor zijn rekening (om het maar even simpel te zeggen).

spreuk uit ankri's bijbeleen onverwacht neveneffekt bij het ontwikkelen van onze (eigen) vleugels bleek te bestaan uit een zachte laag dons over het gehele lichaam (met uitzondering van een deel van het gelaat, de palmzijde van de hand en de volledige voetzool), dat ons door middel van refleksen (opzetten en platleggen van de vertakte donshaartjes) al dan niet voorziet van een isolerend luchtlaagje, en ons daardoor in staat stelt grote temperatuurverschillen op te kunnen vangen, zonder ons te hoeven hullen in aangepaste kleding, de volledige noodzaak van kleren is zelfs weggeval­len, aangezien ook de meest intieme delen van het lichaam door de donslaag verhuld worden.
op dit moment wordt onderzocht in hoeverre kleurschakering en patroonvormen in het dons met wezenlijk simpele gelijkwaardige ingrepen manipuleer­baar zijn, de eerste resultaten zijn zeer hoop­gevend (in de dikke brochure, die u op aanvraag kan worden toe­gezonden, zijn al enkele van de mogelijkheden te zien - zie onze kontaktpagina), binnenkort bepaalt u niet alleen het geslacht en het fenotype van uw nakomelingen, maar ook steeds meer aspekten daarvan.

wij voorzien het ontstaan van hele nieuwe takken van sport en nieuwe olimpische onderdelen, van bijvoorbeeld "hink-stap-vleugelslag" tot "bidden in windtunnels bij gevarieerde windkrachten" - nieuwe rekordafdelingen in het guinness-boek bevatten onder andere "termiekzeilen om de wereld", "spiraalklimmen" en "vrije valsnelheid" (alles op eigen kracht natuurlijk, wie niet hoog kan klimmen, zal niet laag vallen, of snel) - in de bouw hoeven steigers niet meer gebruikt te worden (op de nieuwe bouwmaterialen kom ik later nog even terug), snelwegen kunnen voor het grootste gedeelte worden hervormd tot natuurgebieden (de restjes die mogen blijven liggen zijn voor dagontspanning (ten behoeve van aardgebonden gelovigen) op inline-skates, fietsen (een- en meer­wielers) en rolstoelen op zonneënergie - in de zorg is ruimte voor een nieuwe kategorie krachtpatsers, de zogenaamde vertikale riksja's (deze groep valt vanzelfsprekend onder de zware beroepen, met recht op pen­sioen vanaf 42 jaar) - transportsystemen van dak tot dak maken het zweven door winkelgalerijen voor de konsument tot een waar genoegen, zoals het oorspronkelijk bedoeld was - liften en trappenhallen in meer­laagse gebouwen zoals woonflats zijn overbodig over enkele generaties, omdat de toegang rechtstreeks via de aanleunende terrassen bereikbaar wordt, die ruimte kan dus voor nuttiger zaken gebruikt worden (warmte- en energie-opslag vanuit de dakcentrale bijvoorbeeld).

de bedrijven met de schelp en het tweeletterige schildje of de gestileerde zonnebloem (het spijt me, maar ik kreeg van de reklamekodekommissie geen toestemming om hun werkelijke namen te noemen) en de andere fossiele-energie-verspillers hebben hun expertise ingezet om vulkaanerupties te kanaliseren, wat onvermoede nieuwe bronnen van duurzame energie oplevert, de eerste lavakrachtcentrales in finland bewijzen dat ...
kernenergie heeft daardoor eindelijk de plaats gekregen die het altijd al verdiende, het wordt (behalve voor een gering aantal medicinale toepassingen) niet meer gebruikt vanwege de nu eindelijk erkende en (volmondig) uitgesproken gevaren die het tot in de eeuwigheid voor de wereld en zijn bewoners (mens, dier en plant) oplevert, om het over het (vanuit het management verborgen gehouden) kostenaspekt maar niet eens meer te hebben (dit laatste is een verplichte toevoeging vanwege de ekonomische raad).

trouwens, door het met zeewater besproeien (korrekter geformuleerd: verstuiven of vermisten) en daarmee in de onderste luchtlaag houden en afvangen van de stofwolken die vulkaanerupties begeleiden ontstaat (na her­verwarming) een prima giet- en plooibaar bouwmateriaal, dat ook nog eens licht, luchtig, taai, isolerend en aardbevings­bestendig is ...

om te voorkomen dat gij, lezer(es), nu denkt dat mons alto als enige aan de glorieuze toekomst van de gene­tisch vervolmaakte mens werkt, vermelden wij slechts één van vele bedrijven te zijn - dat wij daarbij op afstand het grootste bedrijf zijn, over de hele wereld opereren, op praktisch alle terreinen een voortrekkersrol vervul­len en dat al doen sinds onze oprichting als 'chem-kom' (aan het begin van de 20e eeuw), dat hoeven we verder vanzelfsprekend niet eens te vermelden (deze alinea is een verplichte toevoeging vanwege de klerkelijke censor, hij zij geprezen).

de tiendelige lezingenreeks "de wereld volgens hogeberg" die in de loop van de jaren door een aantal van mijn illustere voor­gangers gegeven werd, is op your tube te vinden, onder de nu mogelijk wat pretentieus klinkende naam "the world according to mons alto", ankri's mottodie echter oor­spronkelijk was bedoeld om aan te geven hoezeer wij bij het welzijn van de wereld in al zijn facetten betrok­ken waren (en nog steeds zijn), en tevens een titel die aanleiding wilde geven tot een openbare diskussie op mogelijk nog aanvecht- of aanvulbare onderdelen, want "uit de dialoog volgt de overeenkomst", zoals ankri hogeberg I, onze eer­ste direkteur, ruim een eeuw geleden al voor het eerst onder beleidsplannen en be­slui­ten schreef.


invisibletextandall