madame zwart-wit

 
...
 

            Subject:   MY LAST WISH, KINDLY USE IT WELL.
            Date:   Wo, 27 april, 2011 21:48
            From:   "Mrs Blake Bianca" <b-bianca2011@hotmail.com>
            To:   undisclosed recipients:;

MY LAST WISH, KINDLY USE IT WELL.

Dear friend,

I am Mrs Blake Bianca and i have been suffering from ovarian cancer disease and the doctor said that i will give up anytime from now. I am from (Ottawa) Canada but based in Africa Burkina Faso since eight years ago as a business woman dealing with gold exportation. Now that i am about to end the race like this, without any family members and no child. I have $3 Million US DOLLARS in Africa Development Bank (ADB) Burkina Faso which i instructed the bank to give to St Andrews Missionary Home in Burkina Faso. But my mind is not at rest because i am writing this letter now through the help of my computer beside my sick bed.

I also have $4.5 Million US Dollars at Ecobank here in Burkina Faso and i instructed the bank management(ECOBANK PLC) to transfer the money to you as soon as you apply to the bank, because i am on my seek bed and my illness is increasing seriously, my eyes are feed with tears, the doctor said that i will give up anytime from now, so i don't know if i will see tomorrow.

As i am ending this race without any family or child, i want you to assure me that you will take 50% of the money and give 50% to the orphanages home in your country for my heart to rest in peace.
You are to contact the bank management(ECOBANK PLC) through this email address (ecobankplc.bfaso@gmail.com) immediately you receive this message. May God bless and give you strength to carry out my last wish as i told you.

Yours fairly friend,
Madam Blake Bianca.

MIJN LAATSTE WIL/WENS/TESTAMENT, MAAK ER ASJEBLIEF GOED GEBRUIK VAN
Lieve vriend,
Ik ben mevrouw Bianca Blake en ik lijd aan eierstokkankerziekte en de dokter zei dat ik het op elk moment op kon geven. Ik kom uit (Ottawa) Canada, maar ben sinds acht jaar geleden vanuit Burkina Faso als zakenvrouw bezig met goud-export. Nu ik op het punt sta om de wedstrijd op deze manier te beëindigen, zonder familieleden en met geen kind. Ik heb $ 3 miljoen vs dollars in de afrikaanse ontwikkelingsbank (ADB) Burkina Faso waarover ik de bank geïnstrueerd heb om die aan het St. Andreas ZendingsHuis in Burkina Faso te geven. Maar ik ben nog niet gerustgesteld omdat ik nu deze brief met de hulp van mijn computer naast mijn ziekbed aan het schrijven ben.
Ik heb ook nog $ 4,5 miljoen vs dollars op de Ecobank hier in Burkina Faso en ik heb de bankmanagers (ECOBANK PLC) instrukties gegeven om het geld meteen aan jou over te maken als jij bij de bank solliciteert, omdat ik op mijn zoekbed lig en mijn ziekte ernstig toeneemt, mijn ogen worden gevoedsel met tranen, de dokter zei dat ik het op elk moment na nu op kon geven, dus ik weet niet of ik morgen zal zien.
Omdat ik deze wedstrijd zonder enige familie of kind aan het beëindigen ben, wil ik dat je me verzekert dat jij 50% van het geld neemt en 50% aan de weeshuizen thuis in jouw land geeft, zodat mijn hart in vrede kan rusten. Je moet kontakt opnemen met de bankmanagers (ECOBANK PLC) via dit e-mailadres (ecobankplc.bfaso@gmail.com) onmiddellijk je deze boodschap ontvangt. Moge god zegenen en jou kracht geven om mijn laatste wens uit te voeren zoals ik je vertelde.
De jouwe eerlijke vriendin,
Madame Bianca Blake.

invisibletextandall


de onderwerpregel heeft sinds juni 2010 (vanaf die tijd wordt er op het internet melding gemaakt van de zielige brief) een 'lichte' verandering ondergaan, eerst stond er "MY HEART CHOOSE TO BLESS YOU." ("mijn hart kies om jou te zegenen/bedenken" - eh, ik ben niet zo van het hoofd­lettergeschreeuw), maar schijnbaar prikkelt dat de geldzucht van de ontvangers minder dan een "testament" ...

ook de zinsnede/doktersuitspraak "i will give up anytime from now" heeft sinds vorig jaar te lijden gehad van een gebrek aan (on)duidelijkheid "i have just two days to leave" ("ik heb nog maar twee dagen om weg te gaan" - op vakantie?) ... die oudste omschrijving lijkt wel humor ...

in eerdere versies van deze brief (juli en augustus 2010) werd god er nog niet bijgehaald om zijn, haar of mijn zegeneningen te tellen, maar stond in plaats daarvan "i wich you good look." (niet als losse boodschap, maar geplakt aan het eind van de zin "[...] this email address immediatly you recieve this message") - wat ik per­soon­lijk een aardiger mededeling vind: "ik wenc jou goed geluck, 'n aangenaam uiterlijk of 'n prettig uitzicht" ...

enkele maanden geleden (februari 2011) deed god zijn/haar intrede (een paar spelfouten eruit, 'n andere erin "immediately you receive this message i which you good luck and God's protection." - het sprookjesmonster doet iets in bescherming ...

iemand die op 05 januari 2011 'reageerde', kreeg een e-mail met toeters en bellen en een soort foto-plaatje van een dokument, waaruit de echtheid van de bank zou moeten blijken, maar laat madame hun liefste klant nu nét die ochtend overleden zijn - het nieuws kwam als een donderslag bij heldere hemel ondanks haar lange kankerziekte - afijn, hieronder de tekst van dat bericht (het gaat over veel geld, vandaar dat het origineel in kapitalen is, vermoed ik - aangezien op mijn rekening nauwelijks iets staat, zelfs geen klein-kapitaal, maak ik gewoon gebruik van kleine letters bij mijn vertaling daar weer onder ...

de spel- en stelfouten in die vertaling, net zoals in bovenstaande van haar asjeblief-brief, zijn een poging om het kromme/verkrampte taalgebruik goed tot zijn recht te laten komen ...
 

certifikaat van valsheid
ECOBANK BURKINA FASO FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT
No 770 Avenue du Président Aboubacar Sangoule Lamizana, Ouagadougou,Burkina Faso.
TEL/0022673111840
EMAIL: ecobk_bf@financier.com
ECOBANK
Date: 05-01-2011. ECOBANK
ATTN: Sir/Madam


THE MANAGEMENTS OF THIS GREAT FINANCIAL INSTITUTION RECEIVED YOUR MESSAGE LETTER SENT TO THIS BANK ABOUT THE BALANCE FUND OF OUR LATE CUSTOMER WHICH SHE MADE KNOW TO THIS BANK MANAGEMENT THAT SOMEBODY WILL COME FOR HER BALANCE FUND. IT WAS A GREAT SHOCK TO THIS BANK WHEN THE NEWS REACHED US THAT OUR DEAREST CUSTOMER MRS BLAKE BIANCA DIED THIS MORNING AFTER HER LONG TIME ILLNESS OF CANCER.

BEFORE HER DEATH, SHE INSTRUCTED THE BANK THAT SOMEBODY WILL APPLY FOR HER BALANCE SUM OF $4.5MILLION US DOLLARS THAT SHE DEPOSITED WITH THIS BANK DURING HER LIFE TIME. DUE TO FURTHER CLEARIFICATION THE ATTACH FILE CONTAIN A COPY OF HER DEPOSITE AGREEMENT SLIP WITH THIS BANK.

YOU ARE BEEN ADVISED BY THE MANAGEMENTS OF ECOBANK TO SUBMIT THE FOLLOWING INFORMATION'S TO THIS BANK ALONG WITH A SCAN COPY OF YOUR INTERNATION PASSPORT FOR ONWARD PROCESEMENT OF YOUR FUND TO YOUR BANK ACCOUNT.

YOUR PERSONAL DATA
        YOUR NAME...............
        OCCUPATION...............
        YOUR TEL....................
        AGE.............................
        YOUR SEX.......................
        COUNTRY.......................

YOUR BANKING DATA
        ACCOUNT NAME...........
        ACCOUNT NUMBER..........
        SWEIFT CODE................
        BANK NAME.................
        BANK ADDRESS.............
        BANK TEL/FAX.............

THANKS FOR YOUR COOPERATION'S,ONCE AGAIN WE ARE DEEPLY SORRY FOR THE DEATH OF MRS BLAKE BIANCA ACCEPT OUR SYMPATHY.

ON BEHALF OF THE GENERAL MANAGEMENT ECO-BANK PLC BURKINA FASO WE WISH YOU THE BEST OF LUCK IN THIS NEW YEAR 2011


SIGNED
DR.   KABORE MUSA
DIRECTOR FOREIGN REMITTANCE DEPARTMENT
ECOBANK BURKINA FASO WEST AFRICA.

Let op: Meneer/mevrouw,
De leidinggevende toplagen van deze grootse financiële instelling ontvingen jouw boodschap brief gestuurd naar deze bank over het balans-fonds van onze overleden klant waarover ze aan het beheer van deze bank liet weten dat er iemand zal komen voor haar balans-fonds. Het was een grote schok voor deze bank toen het nieuws ons bereikte dat onze beste klant mevrouw Blake Bianca deze ochtend stierf na haar lange kankerziekte.
Voor haar dood instrueerde zij de bank dat iemand zou inschrijven voor haar balans-bedrag van $ 4,5 miljoen vs dollars wat zij bij deze bank tijdens haar leven deponeerde. Als gevolg van verdere opheldering bevat het aanhechten-bestand een afschrift van haar stort-overeenkomst-reçu bij deze bank.
U wordt geadviseerd door de leidinggevende toplagen van Ecobank om de volgende inlichtings te verstrekken aan deze bank samen met een scan-kopie van uw internatie paspoort voor verdergaande ontwikelgang van uw geld aan uw bankverrekening.
Uw persoonlijke gegevens:
        Uw naam - baan/bezigheid - uw tel - leeftijd - geslacht - land
Uw bankgegevens:
        Rekeningnaam - rekeningnummer - sweift-code - banknaam - bankadres - bank tel/fax
Dank voor uw medewerkings, nog een keer spijt het ons zeer van de dood van mevrouw Blake Bianca aanvaard ons medeleven.
Namens de hoogste toplaag (van de) Eco-Bank vest. Burkina Faso wensen we u het beste geluk in dit nieuwe jaar 2011
Is getekend
Dr. Kabore Musa
Directeur buitenlandse overschrijvingsafdeling - Ecobank Burkina Faso West Afrika.

invisibletextandall
Dezelfde 'depositor'-handtekening (de linker) vond ik (op het net) ook op een ander ecobank-nepcertifikaat (gedateerd 05 november 2002, mevr. BB 'tekende' haar bewijs op 12/04/2005), maar toen was de geldstorter ene James Harrison en bevond de bank zich in "GARKI WUSE ZONE II - ABUJA NIGERIA" - eerlijk gezegd valt er met wat moeite en fantasie in die handtekening wel James H terug te vinden ... ook de andere handteke­ning moet (zij het slecht en onvolledig gekopieerd) oorspronkelijk dezelfde geweest zijn ...

"we thank you for your most valued patronage and your execllent service" staat er op de originele afbeelding nog net boven de handtekeningen en stempels/zegels te lezen, en waarschijnlijk bedankt daarmee de bank namens de klant zichzelf (maar wat betekent "execllent" eigenlijk?) - volgens een amateur-grafoloog (laten we het niet wetenschappelijker maken dan het is) zijn beide handtekeningen/krabbels door dezelfde persoon gezet, met rechts een niet erg geslaagde poging om de schrijfhelling van het handschrift te veranderen ...

twee tekstregels boven die hartekreet lezen we "pricipal amount" - als je over die ontbrekende -n- heenleest, zou dat iets moeten betekenen als "hoofdsom" of "aanvankelijke inleg/lening", nu gaat het gewoon over een bedrag (amount), wat met wat goede wil uit te leggen is als "kostbaar/prijzig" (pricy/pricey) voor de "inlegger/lener" (pal) ... kortom, feitelijk staat er niks buiten letters, een muntteken en cijfers ...