vandaag hou ik 'n nieuwe poëtische schriftvorm 'ten doop' - niet dat ik er nu voor het eerst in schrijf, maar vandaag is zijn/haar eerste openbare verschijning - eerder had ik (in uiterst beperkt gezelschap) al gerept van het ontstaan ervan - naast elven (elfjes genoemd door niets­vermoedende romantici, of boompjes, kerstbomen, 1-2-3-4-1 [= aantal woor­den per regel], soms als jonge aanplant voor schrijvers met een nog kortere spanningsboog 1-2-3-1), kop-en-schotels (of eenen­twin­tigers, 21-ers, 5-4-3-2-1-6), hele en halve rondelen, kwatrijnen, terzinen (terzetten), sextetten, oktaven, sonnetten en wat dies meer zij (we zijn inmiddels in de literatuur beland) - en nu kom ik met de "27-max" (meestal zonder streepje geschreven), die niet in woorden telt, maar in lettergrepen (zoals de haiku, maar dan weer heel anders) ... elk aan regels gebonden vers (rijm- of dichtvorm) kent epigonen, epifyten, symbionten en parasieten, en verschijningen in ontelbare afgeleiden, rondlopend in een gele jas, schreeuwend hoe ver­guld ze daar mee zijn, hopend op applaudisserend kommentaar dat hun dracht gebaseerd is op een gouden keus, en hoe hun dragen daarvan de straat verlichtte, de wijk, de stad, wel­licht de hele wereld, en de pijnen van alle lijders aan afwij­kingen ten gevolge van opge­dron­gen wansmaak daarin ...

 

invisibletextandall
27max

- inleidend - expressief - droom en hoop - treurnis - relatief - natuur -
- klimatologie - opmerkelijk - taaldruknomade - rand-/ramprijmen -

de eerste pogingen vatte ik samen als "rijmen voor randdebielen" ...
later werd dat nog heel even "ritmisch rampzalig rijmgedoetje" ...
maar uiteindelijk heel subtiel én vrij nietszeggend, althans
voor de meeste van jullie, lezers (m/v) "27max" ...

die rijm-/dichtvorm heb ik natuurlijk wel aan enige voorwaarden gebonden (grote letters op geplas­tificeerd [of gelamineerd] papier, formaat affiche, zie misschien foto) - die regels zijn: [1] drieregelig; [2] in ieder geval eindrijm; [3] eerste regel het langste in lettergrepen, maar nooit meer dan tien; [4] andere regels minder let­tergrepen, maar onderling ongelijk; [5] homoniemen/homofonen toegestaan; [6] liefst na elke regel andere zin of in­valshoek; [7] gezegdes mogen, maar liefst zonder verdraaiing; [8] onderwerpkeuze natuurlijk volle­dig vrij; [9] spatiegrapjes, vooruit dan, omdat je zo aandringt ...

maar aangezien échte randdebielen niks snappen van vorenstaande negental, komt het erop neer, dat goed­ge­keurde en in deze bundel afgedrukte gedichten voor het merendeel uit brein en vingers van sapiënte men­sen zullen zijn gekomen - vandaar natuurlijk de naamsverandering(en) - en sapiënt hoeven we écht niet op te vatten als hoogbegaafd (alleen zie ik een sjimpansee geen literair meesterwerk produceren, zoals vroeger gedacht werd, en beweerd) ... toevalstreffers blijven echter altijd mogelijk ...
invisibletextandallesprit d'escalieruit de 27max ontstond de behoefte aan 9-tigers, 7-tigers, 6-tigers en 5-tigers - rijmelend of niet, vol vreugde of juist verdriet, meer vanuit noden dan om den brode, leeftijdgebonden onomwonden, waar korte regels passen in woordarme jassen, is het dichten erin naarder en logika bezwaarder - in lettergrepen had je goed begrepen, ritmisch of juist a- ...

er zijn ook 27max-en die er een wat vrijzinniger snit op nahouden, naar willekeur laten zij een of meer van hun bestaansvoorwaarden vallen, buiten die ene waar hun talligheid de bovengrens aangeeft en liefst ook niet het aftellend karakter van de drie regels (kortom, 3 van de 9 regels worden als wezenlijk beschouwd) ...

een tijdje werd er door de raszuiveren neergekeken op de minimalen en alternatieven, en werden er namen uitgedeeld als 27mix en 27nix, 27mocks en 27nax, maar voor de belas­ting­dienst was er geen verschil, ze vielen allemaal onder 27tax (hoog tarief, niet levens­nood­zakelijk, maar daarover loopt een bodemprocedure, lager kan het beleid van dit kabinet niet zakken) ...

even was er sprake van een 27fax (3x hetzelfde rijmwoord, naar analogie van ooit het tele­gram met "stop" als leesteken, maar de bedenker ervan werd weggehoond, omdat hij, die de naam zogenaamd gekregen had, er niet alleen zelf de bedenker van was, maar ook de enige was die zo krom schreef, in het echt nog nooit een fax-apparaat gezien had en niet eens wist wat een telegraaf was ("is dat dan niet hetzelfde" - "ja, voor jou wel, de fik erin") ...

maar over al die varianten ga ik het hebben op de pagina die -tigers heet.