een drieluik prijzige, fraai ingenaaide, papierstapels

de recensie, algemeen - geschreven met een onderkoelde vulpen, bij "la salle neige"

groots als het leven, en klein als wij het beleven, sommige herinnerde hoogtepunten deden vreselijke pijn, maar ze gemist hebben is net zo onwenselijk als jezelf doof en blind houden door ogen en oren gesloten te houden (of het nemen van definitievere maatregelen dienaangaande).

de dichter kiest momenten uit de voorraad, aspekten uit de ervaring, zoals de geur van het je wangen kleurende bloed als je bloost.

de herinnering van een genomen foto terughalen aan de hand van het klikken van de sluiter of het transport van de film door het huis van de kamera.

zo ook is dit boek (in drie gescheiden ruggen), wat er staat is een fragment steeds, aan jou ter aan- en invulling aangeboden - jouw exemplaar leest anders dan het mijne, al zeggen drukker en statistiek dat dat niet zo is.

de woorden dartelen over de pagina's, één per keer, om zich vooral niet gehinderd te hoeven voelen door meekijkende en anderszins jouw beleving beïnvloedende soortgenoten.

wie van deszulks houdt, geldt slechts de aanbeveling dat ze zich vooral niet moeten laten tegenhouden de boeken aan te schaffen - ook de straffe prijs moet je niet belemmerend vinden, van de winst, die nog net geen 99% bedraagt, wordt een nieuw bos aangelegd op het landgoed van de auteur die er alles aan gelegen is om meer dan klimaatneutraal te bestaan.

hieronder zal ik de flapteksten aangeven, volledig, want alle woorden ervan, erin, zijn noodzakelijk - daarin schrappen zou deze bundels grovelijk tekort doen (gelukkig staan de auteursrechtsbepalingen deze reproduktie ook nadrukkelijk toe, enkel de inhoud van de boeken wil de auteur laten beschermen, zelfs niet de inhoudsopgave die van een bewonderenswaardige dapperheid getuigt, ook die volgt derhalve hieronder).

in sommige van de exemplaren is een blaadje met "eerata & coorgenda" [wellicht bedoeld als "errata & corrigenda", met sneltikfouten als oorzaak?] gelegd, omdat er bij de boekbinder iets misgegaan was - een plotse windstoot blies een vel in een vijver met koi-karpers die het volledig verslonden, waardoor er enkele pagina's uit een katern verdwenen - dat kwam pas enkele dagen later aan het licht toen de diepgetroffen viseigenaar een van zijn plots overleden investeringsbeesten op sporen van mogelijke doodsoorzaken liet onderzoeken en sektie sporadisch bedrukte papiersnippers opleverde - deze misdrukken zijn hun geld méér dan waard, want de ontbrekende woorden laten uw interpretatie van de teksten alle mogelijke kanten opgaan.
 

de flapteksten, alledrie, zonder opgaaf van redenen - noch aanwezigheid van auteur

[1]
zonderling, hoe in die eerste blik het verloop van de geschiedenis al doorgeschakeld wordt ...

[2]
het bruiloftsmaal een langzaam feest van de zintuigen, vooral die van geur en kleur, smaak en kraak,
nat en droog, binnen- en buitengeluid, tast en bestek ...

[3]
de dag erna, het leven weer opkrabbelend, maar voorgoed gewijzigd, hoe zou het ook anders ...
 

inhoudsopgave middelste boek - zonder paginacijfers en met weinig interpunktie