aanhalenEen of meer woorden tussen aanhalingstekens en sluittekens plaatsen. Meestal betreft het hierbij een letterlijk citaat uit een boek of dialoog. Ook worden deze tekens gebruikt als herhalingstekens (betekenis: hier staat hetzelfde als recht hierboven, op de vorige regel). Als aanhaaltekens wordt vaak een dubbele gewone komma gebruikt (vandaar: dubbel-komma als benaming), als sluittekens, of afhaaltekens zie je vaak twee apostrophs, of hoge komma's. Sommige dubbel-komma's (zonder krul ,, dus niet zoals in de afbeelding hiernaast) werden ganzevoetje genoemd, maar deze werd minder gebruikt dan de dubbele gewone komma.
Aanhalen wordt ook aangeduid met: Openen en Sluiten.
 
In Frankrijk gebruikt men de Guillemets: « ». In Duitsland draait men ze om: » «, of men halveert ze: > < / < >. Engeland en Amerika brachten ons op het idee om als volgt aan te halen: twee hoge komma's, waarvan de eerste de staart naar boven heeft.
 
Bij aanhalingen binnen aanhalingen wordt als vuistregel gehanteerd: als de buitenste aanhaaltekens enkel (') zijn, dan worden de binnenste dubbel ("), en omgekeerd. Letterlijke aanhalingen worden zoveel mogelijk tussen dubbele aan- en afhaaltekens geplaatst.
 
Vroeger stonden in onze contreien de aanhalingen laag, op de basislijn, en de afhalingen hoog; tegenwoordig wordt bijna zonder uitzondering de angelsaksische wijze gebruikt: altijd hoog.