De auteur heeft als enige het recht om z'n werk uit te geven of te verveelvoudigen, tenzij hij aan een ander dat recht toekent. Het auteursrecht vervalt vijftig jaar na de dood van de auteur (volgens de Berner Conventie 1886). Binnen de Europese Gemeenschap wordt evenwel een periode van 70 jaar aangehouden, waarna de werken (meestal, in ieder geval bij literaire uitingen) toevallen aan het publiek domein. De Verenigde Staten hebben de Berner Conventie niet ondertekend; daar geldt een ander systeem van rechtsbescherming van 28 (of 2 x 28) jaar. De vermelding van aan wie dit recht is voorbehouden wordt meestal geplaatst op de achterzijde van de titelpagina van een werk, voorafgegaan door dit symbool: ©.