letterbok, hamilton no. 40Meestal houten, lessenaar waaraan de zetter werkt. Een smoutbok is kleiner dan een letterbok. De opbergplaats van de letterkasten heet loket of regaal. Door het hierop schroeven van kastendragers kan een loket gebruikt worden als bok. (zie ook: kast)