Een woord, woorden of een regel zodanig op papier zetten, dat er links en rechts evenveel wit op de pagina overblijft. Oftewel, dat tekstdeel midden in de zetbreedte plaatsen. Ook verticaal centreren komt voor, waarbij dan meestal wel met het boekdrukkers- of optisch midden wordt rekening gehouden. Zie verder: uitlijnen.