Anorganische kleurstof, loodbichromaat. Zie verder de bijlage over inktsoorten.