Naast de gewone (rechtopstaande, romeinse) letters kennen de meeste lettertypes ook alfabetten met afwijkende vormen; één daarvan is naar rechts hellend en wordt cursief (of soms, naar zijn herkomst/uitvinding, italisch) genoemd (in Vlaanderen spreekt men van italiek). Meestal is dit een apart ontworpen letter met duidelijk van de romein afwijkende vormen. Als de lettervorm niet apart ontworpen is, maar is afgeleid van de romein (oneerbiedig gezegd: gewoon scheefgeduwd) wordt meestal gesproken van 'schuine romein', of van 'vals cursief', maar niet van cursief.