Opgebonden zetsel dat nog niet gedrukt kan worden, omdat het op proef staat (proefgedrukt is), of op auteurscorrecties wacht, of omdat er grondstoffen (papier, inkt) ontbreken...