overhangOverhangende gegoten letter (cursieve j, f, enz.). Soms worden de smoutletters A, T, V en W voor betere kerning / spatiëring ook gecréneerd gegoten.