Twee of meer nog natte papierlagen die zonder plakmiddel tot een geheel zijn samengevoegd. (vgl. geperst)