Platzetsel waarin afwijkend zetwerk is aangebracht. Voorbeelden hiervan zijn cursief, vet, KLEIN-KAPITAAL, GROOT-KAPITAAL en spatiëring. Dit wordt in de kopij zo weergegeven als bij correctietekens te zien is.