Samenvoeging van vlakke en gegolfde lagen papier, teneinde een zo sterk mogelijk geheel te krijgen tegen een zo laag mogelijk gewicht, wordt vooral voor transportverpakking gebruikt.