1. Het op letterhoogte brengen van clichés door onderplakken van papier, karton of interlinies.
  2. De wijze waarop de afzonderlijke letters in een font in het hun omgevende wit en ten opzichte van elkaar staan (vroeger "gelijkstellen" genoemd), plaatsing op de letterlijn.