Dat zijn die tekens, waarmee in een tekst pauzes, nadrukken, (onderwerp)-scheidingen, intonaties, verwijzingen, verdelingen en verhoudingen worden aangegeven. Het betreft de volgende tekens: punt (.), komma (,), dubbele punt (:), punt-komma (;), uitroepteken (!, en ¡ voor spaanse teksten), vraagteken (?, en ¿ voor spaanse teksten), apostrof ('), aanhalings- en sluitteken (\" \", of « », << >>, ' '), divisie (-), duitse komma (/), gedachtenstreepje of -puntjes (— of ...), haakjes en haken ( ( ) [ ] ), noottekens (asterisk *, alinea ¶, paragraaf § en andere), trema (¨).