Als zodanig wordt, naast het drukkende gedeelte van het letterstaafje, ook wel het effect van een bepaald lettertype op de lezer benoemd: leest lekker, prettig letterbeeld.