Er bestaan letters van verschillende hoogten. Die kunnen dus niet zomaar door elkaar gebruikt worden (een letter die te hoog is wordt binnen de kortste keren onleesbaar ingedrukt, een te lage letter drukt niet af). De in Nederland meest voorkomende zijn de Hollandse (24,830 mm / 66,047 p) en de Franse, of Duitse hoogte (23,558 mm / 62,666 p). Daarnaast zijn er nog de Frankfurter/Auer (68 p), Strassburger (67½ p), Russische (66¾ p), Belgische/Oostenrijkse/Hongaarse (63 p), Spaanse/Italiaanse (gelijk aan Franse), Engelse/Amerikaanse (62 p) hoogten. Een gering hoogteverschil (zoals dat kan ontstaan bij het door elkaar gebruiken van veelvuldig gebruikte letters en het daartussen voegen van enkele nieuwe tekens) kan worden weggewerkt door het onderplaatsen van dun papier, of door het slaan van een braam in de onderzijde van de oudere letter (beter is het natuurlijk zoveel mogelijk alle letter gelijk op te gebruiken). Mocht verschil in hoogte tussen letters ontstaan door het (in eerder zetsel) op de letter uitoefenen van te hoge druk (slecht afgestelde legger), dan is het beter die letter zo snel mogelijk helwaarts te transporteren, omdat de afdruk grof en vet wordt.