De mate waarin papier of karton weerstand biedt aan de verblekende of verkleurende werking van (dag)licht.