Zijn (al dan niet omcirkelde) kruisen en plus-tekens die bij meerkleurendruk gebruikt worden, en waarop geregisterd wordt.