Plaat van (oorspronkelijk dubbel glas, maar nu meestal) kunststof met fijne elkaar kruisende lijnen (kruislijnraster), of met piramidaal gevormde punten die van zwart naar volkomen doorschijnend verlopen, waardoorheen illustratiemateriaal in verlopende tonen gefotografeerd wordt, zodat de tonen worden opgedeeld in dunner en dikker verlopende lijnen of in kleinere of grotere punten, waarbij lijndikte en puntgrootte van elkaar verschillen overeenkomstig de toon van de betreffende partij van de illustratie. Rasterplaten zijn in een aantal standaardmaten (uitgedrukt in lijnen per inch of centimeter) te koop.