Drukvellen tot katerns vouwen door een merkteken (bijvoorbeeld paginacijfer) op het overeenkomstige merk van een andere pagina te leggen; deze methode is nauwkeuriger dan het punt-op-punt vouwen.