vergeet tijdens het lezen niet af en toe wat te drinken

Voor iemand die van kleine lettertjes houdt, heb ik er een heleboel bij elkaar gezet - je krijgt ze onder ogen door op de links in de volgende alinea te klikken - ga er maar rustig voor zitten - als je ze niet wilt lezen, even goede vrienden, maar ze blijven wél onverminderd van toepassing op elk gebruik dat je van deze website en/of mijn diensten maakt.

De belangrijkste zaken waaraan je je te houden hebt, vind je bij auteursrecht - daarnaast zet ik in de vrijwaringsverklaring voor welke zaken ik me niet aansprakelijk stel (voor wat betreft de webstek natuurlijk) - op de pagina privacy leg ik uit, wat ik (zeker niet) doe met gegevens die er (mogelijk) over jouw bezoek verzameld worden - het langste en juridisch zwaarst vertimmerde stuk bevat de algemene voorwaarden van de proefpers, waar de taaldruknomade onder valt (de meeste voorwaarden zijn erg van toepassing op klanten-ópdrachtgevers, maar net zo gemakkelijk gelden ze dan niet of nauwelijks voor deelnemers aan taaldrukaktiviteiten).

Niet zulke kleine lettertjes, maar het zou zomaar kunnen dat je kontakt met me op wilt nemen - dat er overlappingen zitten in de stukken, hoef je me niet te vertellen, want dat weet ik al.