nieuwe kar met bovenop pvc-pers in wordingaangezien de kar (onder de pers) minder vaak gebruikt werd dan de losbladige versie van de nomadische werk­plaats (en inmiddels volledig ontmanteld is), is de ontwik­keling van deze drukpers tijdelijk op een erg laag pitje komen te staan - doordat het ding prominent in mijn huis­kamer aanwezig is (wegens gebrek aan een andere opslag­ruimte), houdt dit uitstel zeker geen afstel in.


met vriendelijke groet, thony