doelbewust vrijwilligerswerk

Op 08 en 09 februari 2010 organiseerde het MST (missionair servicecentrum tilburg) bijeenkom­sten voor zijn vrijwilligers-docenten. De twee feestjes waarvan hiernaast en hieronder sprake is, gingen over moti­vatie: "Wat is de reden dat je ervoor hebt gekozen om voor onze doelgroep lessen te verzorgen".

In de uitnodiging werd aangeraden om "een tekst (gedicht, gedachte, levenswijsheid, sprookje of ander verhaal) mee [te nemen] die je geraakt heeft en die inspireert of zou kunnen inspireren in het vrijwilligerswerk". Die teksten zijn niet gebruikt, hooguit in afgeleide vorm in de eerste vertelronde, waarin ik de deelnemers vroeg om hun inspiratiebron in eigen woorden weer te geven.

Het toen vertelde werd in subgroepjes verkleind, aange­scherpt, opgeschreven en kwam uiteindelijk via schrijfstencil en limo­graaf in ruime oplage op papier terecht - voor een bij de tekst passende (de tekst aanvullende) afbeelding kon in de eerste groep gebruik gemaakt worden van kartondruk / reliëfdruk, terwijl de tweede groep zich op sjabloons uit mocht leven. Daarnaast kregen beide groepen de mogelijkheid om een afbeelding te maken middels vormstempels.

Tijdens en na het ronddelen (afnemen van een exemplaar) van de gedrukte oplage werd de bijeen­komst kort besproken - het gesprek ging al snel over het vrijwilligerswerk zelf en wat daar zoal bij kwam kijken, er werden veel tips en truuks uitgewisseld ...
omslag vrijwilligerswerk in lagen


Aangezien het er tijdens de bijeenkomsten niet van kwam, maakte ik achteraf een omslag (met vier sjabloons en twee stencils), waarbij ik experimenteerde met verschillende witte inkten - de goede zit er nog niet bij, maar ideeën zijn meer dan welkom - wat ik zoek, is een dekkende (dus niet-transparante) inkt die netzomin als stencilinkt indroogt (in limograaf, rollertje of stempelkussen), maar waarvan het vette deel opgenomen wordt door het materiaal waarop 'gedrukt' wordt.