Door de webpagina's en andere aanwezige materialen van dit domein te gebruiken stemt u in met deze privacy-verklaring.

Het kan op deze website voorkomen dat er aan u gevraagd wordt om persoonlijke gegevens in te vullen. In het gastenboek bijvoorbeeld werd gevraagd naar een e-mailadres. Op het moment dat ik een bijschrijving aantrof, heb ik het voor elke andere bezoeker leesbare e-mailadres daarin zodanig aangepast dat het niet meer interessant / herkenbaar was voor 'harvesters' (dat zijn programma's die namens spammers*] het net afstruinen op zoek naar bruikbare e-mailadressen).

Het is mogelijk dat een afdeling van deze website enkel via een wachtwoord te bezoeken is. Voor het verkrijgen van zulk een wachtwoord dienen persoonlijke gegevens om te bepalen of u daar recht op hebt. Die gegevens worden op een niet-toegankelijke plaats bewaard, dan wel vernietigd, maar zullen in ieder geval nooit openbaar gemaakt worden. In hoogst uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door een storing op de server waar de website gehost wordt, zijn alle wachtwoorden verminkt en niet langer bruikbaar) zullen we uw e-mailadres gebruiken (in dit voorbeeld om u van deze malheur op de hoogte te stellen en u te vragen een nieuw wachtwoord aan te vragen).

De persoonlijke gegevens die eventueel bij ons bekend zijn, zullen nooit aan derden worden gegeven (zelfs niet ter inzage) of verkocht. We houden ons daarbij aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Onze website maakt gebruik van een teller voor statistische doeleinden. De gegevens die dit oplevert, worden uitsluitend geraadpleegd om algemene bezoek-stromingen te vinden en de website waar nodig aan te passen, niet om iemand te identificeren of diens persoonlijk surfgedrag te volgen. Uiteindelijk blijft alleen de totaaltelling van het aantal bezochte pagina's bewaard, niet de andere verzamelde gegevens.


 
*] Mededeling aan spammers (verzenders van grote partijen ongevraagde e-mail):
Er wordt geen toestemming verleend om enig adres op deze pagina's te bestoken met spam. Die adressen dienen beschouwd te worden als toebehorend aan partikuliere personen, en die worden door wetten tegen spam beschermd. Konstatering van zulk oneigenlijk gebruik zal zonder uitzondering leiden tot een rapport van misbruik (abuse report) gericht aan de ISP (internet service provider) van verzender, met het verzoek het account van verzender te beëindigen. Het vermelden van een verwijderingsadres (opt-out) in de ongevraagde e-mail zal het verzenden van een rapport van misbruik niet verhinderen of tegenhouden.
Afmelding via een verwijderingsadres zal overigens ook nóóit gedaan worden, aangezien gebleken is, dat zo'n afmelding niet naar verwachting gehonoreerd wordt, maar voor een onbehoorlijke toename van de hoeveelheid ongevraagde e-mail zorgt. Met andere woorden: het verzenden van een verzoek tot afmelding/verwijdering levert de bulkboer alleen maar bewijs van het konkrete bestaan van het afgemelde e-adres op.
ISP's die het verzenden van spam toelaten worden zonder uitzondering geblokkeerd. Mocht iemand daardoor niet meer op mijn pagina's toegelaten worden, dan dient deze persoon verhaal te halen bij zijn ISP (maar helaas kan die persoon op dat moment de aanbevelingen op deze pagina niet meer ter harte of in ogenschouw nemen).