Het onderstaande is van toepassing op alles wat op www.laprino.nl wordt aangeboden/getoond. Door de webpagina's en andere aanwezige materialen van dit domein te gebruiken stemt u in met deze verklaring.

De taaldruknomade *) stelt zich ten doel met het aangebodene bezoekers te voorzien van informatie over taaldrukken en over wat aan andere zaken wordt aangedragen in de pagina's, afbeeldingen, filmpjes en wat dies meer zij. Ondanks dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er fouten in voorkomen. De informatie is dan ook volledig onder voorbehoud. Het gebruik van de informatie is geheel voor eigen risiko. De taaldruknomade kan en wil geen verantwoording dragen voor de juistheid of volledigheid van de geboden informatie. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Schade, direkte en indirekte, ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van de taaldruknomade komen. De taaldruknomade verschaft de inhoud van de webpagina's op dit domein zonder garantie ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De taaldruknomade kan en zal de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen, verwijderen of anderszins (on-)toegankelijk maken, met of zonder voorafgaande verwittiging. De taaldruknomade is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijzigingen in beschikbaarheid.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellektuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publikatie en/of kommunikatie in de breedste zin van het woord.

De taaldruknomade behoudt zich het recht voor om gebruikers de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de taaldruknomade de toegang tot de webpagina laten bewaken.

De taaldruknomade houdt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud of juistheid van aan de site gelinkte bestanden van derden. Door het aanbrengen van links naar derden geeft de taaldruknomade geen positieve waardering van die bestanden aan. Mocht een dezer links niet werken (een 404-melding opleveren of naar een niet-verwachte en mogelijk ongewenste andersoortige pagina leiden), dan heeft de webmaster van de betreffende site de pagina verplaatst of verwijderd zonder de taaldruknomade daarvan in kennis te stellen. Ook hiervoor acht de taaldruknomade zich niet verantwoordelijk, noch kan de taaldruknomade daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

Waar deze bepalingen geen stand (lijken te) houden, is nederlands recht van toepassing en bij geschillen is het aan de nederlandse rechter om te oordelen.

 
*) Overal waar hierboven 'de taaldruknomade' staat, kan
    zonder voorbehoud 'thony van gerwen' gelezen worden.
 

Mededeling aan spammers (verzenders van grote partijen ongevraagde e-mail):
Er wordt geen toestemming verleend om enig adres op deze pagina's te bestoken met spam. Die adressen dienen beschouwd te worden als toebehorend aan partikuliere personen, en die worden door wetten tegen spam beschermd.
Konstatering van zulk oneigenlijk gebruik zal zonder uitzondering leiden tot een rapport van misbruik (abuse report) gericht aan de ISP van verzender, met het verzoek het account van verzender te beëindigen.
Het vermelden van een verwijderingsadres (opt-out) in de ongevraagde e-mail zal het verzenden van een rapport van misbruik niet verhinderen of tegenhouden.
Afmelding via een verwijderingsadres zal overigens ook nóóit gedaan worden, aangezien gebleken is, dat zo'n afmelding niet naar verwachting gehonoreerd wordt, maar voor een onbehoorlijke toename van de hoeveelheid ongevraagde e-mail zorgt. Met andere woorden: het verzenden van een verzoek tot afmelding/verwijdering levert de bulkboer alleen maar bewijs van het konkrete bestaan van het afgemelde e-adres op.
ISP's die het verzenden van spam toelaten worden zonder uitzondering geblokkeerd. Mocht iemand ten gevolge daarvan niet meer op mijn pagina's toegelaten worden, dan dient deze persoon verhaal te halen bij zijn ISP (maar helaas kan die persoon op dat moment de aanbevelingen op deze pagina niet meer ter harte of in ogenschouw nemen).