30 mei 2006, 03:19

aangepast citaat uit: Nederlandstaligen als slaafjes van de spellingvernietigers!?
De leden van SOS (Signalering Onjuist Spatiegebruik) verzamelen voorbeelden van onjuist gespelde woorden en plaatsen die op de schandpaal. Vanaf augustus a.s. moet een aantal woorden en termen op een onleesbare wijze geschreven worden (bijv. "monalisaglimlach"). Enkele dagen geleden hoorde ik nog iemand het woord "ruggespraak" uitspreken met een duidelijke tussen-N. SOS - red ons van door gestoorde neuzelaars bedachte onzin!
einde citaat - van 29 mei 2006, 13:54

driedubbeldoorgehaalde garnalenpikkers

mijn pa zei altijd: "als je sterk binnenkomt, word je niet door elke idioot uitgedaagd" - hij wist het wel, ook al gedroeg hij zich niet altijd zelf naar wat hij zei.

goed, nu ik jullie aandacht heb, het volgende over de klub van de verdwaalde spaties: vóór de laatste mislukte inkarnatie van de spellingskurie (van oktober 2005 dus met bijbehorend Groen Boekje), was het best vrolijk toeven op de website van die mannen en vrouwen met hun open oog voor gebakken lucht (ze gingen zelfs vrolijk mee in de 'blauwe boekje'-aprilgrap van Kennislink), maar de lol is er snel af als de pagina 'regels' aangepast wordt aan GB2005 - ineens blijken ze roomser dan de paap.

laat ik de link naar die website maar wél geven, maar dan moet je me beloven er alleen maar heen te gaan om eens goed te lachen om de meeste van hun foto-voorbeelden, niet om je schrijfgebruik aan te passen - kan ik daarvan op aan? okee, maar wel bij de les blijven, hè, "www.spatiegebruik.nl/regels.html" (de voorbeelden staan dus niet op die pagina, maar links is zo'n soort knoppenmenu).

overigens hebben ze die regels niet helemaal door (laat ik een stukje van de ontregel-pagina overnemen):
"Bij een samenstelling met een eigennaam - zoals 'Marco Borsato' of 'Albert Heijn' - wordt die naam als eenheid opgevat, en daarvan wordt de spelling in een samenstelling niet veranderd. Eventuele spaties blijven daarbij dus gehandhaafd, en dat is dan ook meteen de enige uitzondering. Tussen de eigennaam en de rest van de samenstelling wordt een koppelteken geplaatst, om aan te geven waar de eigennaam ophoudt. Zo wordt het dus 'Marco Borsato-fanclub' en 'Albert Heijn-filiaal'."

en dan is mij niet helemaal duidelijk waarom de Taalkurie niet ín is voor 'Mona Lisa-glimlach' - de enige reden die ik kan bedenken is, dat de jongeman of jongedame die een tijdje stil moest zitten voor die penseelprent allang dood is, maar Borsato en Heijn hebben ook niet het eeuwige leven - andere smoesjes van de Taalkurie werken hier niet, want bij de 'fanclub' gaat het allang niet meer over de persoon Marco, maar over het produkt keelgekweel, en bij Appie gaat het om grutterswaren, mijns inziens veel te dure zooi, waar veel te veel (of is het veelteveel, help) winst op gemaakt wordt.

afijn, over spelling schreef ik al veel meer, laat ik dat hier nu maar niet allemaal herhalen.

thony