Verslag van bezoek aan de Taaldrukwerkplaats, 9 april 1991

We startten ons bezoek aan de taaldrukwerkplaats met een rondleiding. Via allerlei rommel- en opberghokken, die volgens ons niet veel met de taaldrukwerkplaats te maken hebben, kwamen we terecht in de ruimte waar men bezoekers ontvangt.
Normaal gesproken bestaan die groepen uit:
*  kinderen van het basisonderwijs
*  mensen van de volwasseneducatie.

Deze ruimte bevat tafels waar men aan kan werken, stencilmachines, drukmachines. Aan de wand hangen de werkstukken van de taaldrukkers.

Deze worden ook wel ingebonden in de "TIP-reeks" (Taaldrukken in praktijk).
Deze boeken komen o.a. ter inzage in de bibliotheek te liggen.

We kregen uitleg van het drukken in drukkerstaal. Thony had het over: bokken, loketten, onder- en bovenkasten en over iets in het lood zetten. Dat was interessant, maar nog leuker werd het toen we er zelf mee mochten werken.

De rondleiding voerde ons verder naar de materialenkast. Daar kregen we o.a. te zien:
*  limografen (zelf gemaakt)
*  allerlei soorten verf, inkten, rollers, stempels
*  stencilpapier.
Ons viel op dat er met deze materialen zeer milieubewust wordt omgesprongen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieuvriendelijke materialen. Ook wordt er zeer vernuftig omgesprongen met kosteloos materiaal. Van lege afwasmiddelflessen hebben ze hoezen gemaakt voor rollers; lege sigarenblikjes, met daarin een 'dubro-doekje' worden gebruikt als stempelkussens.

Thony liet ons ook de papiervoorraad zien ... wij denken dat hij dáár nog wel jaren mee kan doen. Wij zagen dat er een duidelijke voorkeur was voor kringlooppapier.

contact met de bibliotheek
*  drukken in de bibliotheek (Kinderboekenweek)
*  gedrukte boeken van kinderen én volwassenen liggen ter inzage op de bibliotheek
*  boeken uit de bieb staan er, gebruikt door A.Bull o.a. als inleiding voor het taaldrukken, of door kinderen die al klaar zijn.

bezoekers
*  basisscholen
*  volwasseneducatie
*  op aanvraag particuliere opdrachten.

wanneer heeft iemand een taalachterstand?
Thony vond iemand een "taalachterstand" hebben als die persoon zich minder voelt, als een ander meer woorden tot zijn beschikking heeft. Je voelt je minder bij iemand die veel moeilijke woorden gebruikt. Vaak willen deze mensen daarom niet ingaan tegen bijv. B & W, de dokter, de pastoor, noem maar op.
Het is dus een kwestie van een gevoel, een houding die opgelost kan worden als men meer woorden tot zijn beschikking krijgt en men beseft dat er "naar je geluisterd wordt als je met goede argumenten komt en niet als je schreeuwt".

effect van het taaldrukken?
Effect op het leesgedrag. De boeken die gedrukt worden komen in de bibliotheek te staan. De mensen gaan naar hún boek kijken. Ze zien dan nog andere boeken staan. Het dient dus als 'lokkertje'.
Effect op het schrijfgedrag. Wat ik schrijf is belangrijk. Er wordt zelfs een boek van gemaakt dat in de bieb komt! Dat heeft dan effect op de kinderen zelf. Het versterkt hun zelfvertrouwen.

aan de slag
In de taaldrukwerkplaats, waar we overigens heel gastvrij werden ontvangen, mochten we nu zelf aan de slag.
We spraken over wat we hadden gezien, wat onze verwachtingen waren, wat we anders zouden willen zien.
Daarna schreven we ieder een tweetal korte zinnen op, die we later gingen drukken.
We gingen afbeeldingen maken en de tekst "in het lood zetten". Jammer dat we zo weinig tijd hadden om een goede zin te bedenken, want later bij het letters zetten, kwamen we op nog meer ideeën.
Het drukken nam veel tijd in beslag, maar het was ook nog niet zo gemakkelijk.
We maakten ieder een blad, die samen ingebonden zouden worden tot een boekje, met als titel ... Taaldrukken ... natte vinger werk !

Een regel die ons opviel toen we in al bestaande gedrukte boekjes lazen en die zeker van toepassing is op dit blokboek is:
 

           
"de taal van een ander is vaak zo anders"
           

We willen tot slot Thony van Gerwen heel hartelijk bedanken voor zijn gastvrijheid en alle uurtjes tijd die hij aan ons ter beschikking heeft gesteld. De taaldrukwerkplaats wordt niet gesubsidieerd, Thony steekt er veel tijd en geld in ... petje af !!

We hebben een geweldig leuke middag gehad.

Mart v/der Zande
Juliëtte Vlamings
Peggy Verheyen
(leerlingen tilburgse pabo)