Radio Tilburg, 17 april 1991.

Wat gaat de gemeenteraad besluiten?

[interviewer:]
De taaldrukwerkplaats in het Sint Annahof krijgt het moeilijk als de gemeenteraad besluit geen subsidie te verlenen, nou, dan zijn de poppen aan het dansen. We hebben een gast: thony van gerwen, welkom in de studio. Jij bent de stichter en leider van de taaldrukwerkplaats, klopt dat?

[thony:]
Nee, klopt niet: vóór ik in '86 de taaldrukwerkplaats overnam, was er een taal wèrkplaats die in '82 is opgericht door Steven von der Fuhr en Anne van Gasteren, maar die hebben het in '86 aan mij overgedragen.

Laten we daar even duidelijk over zijn ... De taaldrukwerkplaats, wat doen jullie, even heel concreet?

Taaldrukwerk en drukwerk. Taaldrukken dat is met mensen werken die taalachterstand hebben, via bepaalde werkvormen, gespreksrondes, schrijfrondes, drukrondes, komen we tot boeken, affiches, briefkaarten, enzovoort. Het gevolg is dat mensen makkelijker leren zich te uiten, ze leren voorzover ze dat nog niet konden ook naar elkaar luisteren, omdat de onderwerpen die we bespreken altijd over het dagelijks leven gaan.

Kun je die resultaten die jullie bereiken hard maken ... naar de gemeente toe ... om het belang van de taaldrukwerkplaats ...

Nee, nee, want het is lange termijnwerk, en je weet nooit, dat kun je van het onderwijs ook niet, je kunt van het onderwijs ook niet zeggen ... omdat Jantje in '83 van meester Vermeer les had kan ie nu zo goed uit z'n woorden komen.

Vandaar het probleem misschien wel ... de taaldrukwerkplaats is ondergebracht bij de vereniging proefpers, waaruit bestaat die vereniging?

De vereniging proefpers bestaat uit een aantal leden waarvan twee grote leden: de openbare bibliotheek en de stichting volwasseneducatie en een aantal particuliere leden ... de vereniging proefpers heeft zeg maar vijf poten, waarvan de taaldrukwerkplaats er een is, en dat is ook meteen de meest actieve poot.

Aha ... op het gebied van taalachterstand bij kinderen en volwassenen zijn organisaties bezig, bijvoorbeeld de internationale schakelklas, volwasseneducatie ... wat voegt de taaldrukwerkplaats aan die instanties toe, aan die soort activiteiten?

Aan dat soort activiteiten voegen we een wat speelser manier toe, omdat in de meeste educatie-vormen een soort programma gehanteerd wordt, waar dan weliswaar van afgeweken kan worden, maar er zit toch een soort logische opbouw in, er wordt gelet op dingen als grammaticaal juiste uitspraak, en bij ons, bij de taaldrukwerkplaats is het zo dat het veel belangrijker is dat je duidelijk maakt wat je wilt zeggen dan dat je dat op een correcte manier zegt. Als mensen willen dat het correct is, kunnen we altijd met die mensen daaraan werken om het correct te krijgen, maar het is belangrijker dat je overbrengt wat je wilt zeggen.

En dat allemaal op een speelse manier dus. De Raadscommissie Onderwijs gaf een negatief advies aan de gemeenteraad. Als ik jou nou een minuut de tijd geef om daar op te reageren, zou je dat lukken?

Nou ja, in die minuut kan ik wel het een en ander zeggen: het is niet zo dat de onderwijscommissie in z'n geheel een negatief advies gaf, Groen Links was zonder meer ervoor dat er gesubsidieerd werd omdat die het standpunt van de taaldrukwerkplaats onderschreef dat iets wat voor de gemeenschap gedaan wordt, door de gemeenschap betaald moet worden; zij zien in dat het zinvol werk is wat we doen. En nog een aantal argumenten die in die commissie ter sprake zijn gekomen. Verder waren er een aantal partijen die zeiden: op dit moment stemmen we wel in met het voorstel van de ambtenaar van b&w wat inhield afwijzing, maar er worden in dat advies ook een aantal suggesties gedaan, we willen eigenlijk wachten tot iets van die suggesties bekend is, of er gevolg aan gegeven is, vóór we echt de boel affluiten of er nog een keer over praten, en in wat op 29 april in de raad komt, in die stukken vinden we daar nìks van terug, daar staat alleen "commissie akkoord met uitzondering van Groen Links".

Mmm, we gaan even een voorstelling maken ... als de subsidie niet doorgaat, wat gaat er dan gebeuren?

Dan gaat er het een en ander gebeuren, namelijk er zal dan helaas waarschijnlijk minder tijd vrijkomen voor taaldrukachtige activiteiten, voor taaldrukken, omdat we meer de commerciële hoek in moeten, iets wat de gemeente altijd voorgestaan heeft, en waar wij op tegen zijn, omdat het veel tijd opslokt die we liever in taaldrukken stoppen, en we zullen meer cursussen gaan geven om inkomsten te verzekeren, en dat zijn dan cursussen op het gebied van ambachtelijk leren drukken met loden letters, zoals dat vroeger ging.

Goed, dus de taaldrukwerkplaats is zo nog maar niet meteen van tilburgs grondgebed verdwenen?

Nee hoor, we functioneren al redelijk lang zonder subsidie.

Goed zo, en veel succes in de toekomst.

Dankjewel.

Meneer van gerwen, bedankt voor de komst naar de studio.