voormalige taaldrukwerkplaats tilburg,
onvolledig aktiviteiten-overzicht van april '89 - juni '91

van de meeste boek-uitgaven werd tenminste één exemplaar opgenomen
in de zichtbare en raadpleegbare kollektie van de openbare bibliotheek
(die in het stadscentrum en/of het filiaal waarvoor gewerkt werd),
de zogenaamde tip-reeks (staat voor "taaldrukken in de praktijk").

 1. kurzus OVG - tdwp kurzusgroep
  • negen bijeenkomsten vanaf november 1988
  • taaldrukwerkplaats, thony & Albert
  • taal- en drukwerkvormen: zie kursusopzet
  • oplage (20), formaat (A4): zie verder kursusopzet
  • titel (1e boekje): omslag - slag om
  • bindwijze: blindnieten
    
 2. basisschool 'kompas' groep 7
  • 4, 10, 18 november 1988, 12 januari 1989
  • 2x op school, 2x in taaldrukwerkplaats, Albert & thony
  • taalwerkvorm: letter-associatie / tekstbespreking / prentenboek / begeleide associatie
  • drukwerkvorm: levende schrijfmachine / vormstempels, linkprint / kartondruk / limograaf
  • boekje, oplage 30, A4
  • omslag: levende schrijfmachine
  • titel: ik ben heel aardig ...
  • inleiding: Albert & thony
  • bindwijze: lijmbinden
    
 3. pabo derdejaars
  • 11 april 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: limograaf
  • boekje, oplage 10, A4
  • omslag: limograaf
  • titel: 7 meiden op weg
  • bindwijze: nieten
  • opmerking: van sommige pagina's een aantal exemplaren achteraf bijgekopieerd
    
 4. basisschool 'springplank' groep 5
  • 20 april 1989
  • springplank
  • thony
  • taalwerkvorm: tekstbespreking, video
  • drukwerkvorm: limograaf, tekenen op stencil, schrijven op stencil
  • boekje, oplage 30, A5
  • omslag: limograaf, tekenen op stencil, schrijven op stencil
  • titel: nicaragua (oproep tot financiering sponsorloop)
  • inleiding: Wies
  • bindwijze: velobind
    
 5. hand in zichtpabo derdejaars
  • 9 mei 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: vraag over tdwp
  • drukwerkvorm: linkprint, kartondruk, sjabloons, vormstempels
  • boekje, oplage 15, A4
  • omslag: linkprint, vormstempels
  • titel: hand in zicht
  • bindwijze: blindnieten
  • opmerking: van sommige pagina's een aantal exemplaren achteraf bijgekopieerd
    
 6. dansgroep projektief (bijna alle) leden van die (opgeheven) dansgroep
  • 10 juni 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: linkprint, kartondruk
  • boekje, oplage 10, A4
  • omslag: linkprint
  • titel: dansgroep projektief kijkt terug
  • bindwijze: nieten
    
 7. open school oosterhout vrouwengroep
  • 14 juni 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: linkprint, schrijven op stencil, limograaf, kartondruk
  • boekje, oplage 15, A4
  • omslag: linkprint
  • titel: wat doen wij op deze plek?
  • bindwijze: blindnieten
    
 8. in opdracht van de carnavalsvereniging van st.anna
  • (januari 1989)
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • drukwerkvorm: boekdruk (trapdegel), tekenen op stencil
  • affiesje, oplage 50, A3
  • titel: "zwèègen en wèès kèèken"
   zie hier voor verkleinde afbeeldingen (en 'vertaling' van de teksten)
    
 9. buurthuis 'de boomtak' vrijwilligers (6)
  • 20 september 1989
  • boomtak, thony
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: sjabloons, linkprint
  • boekje, oplage 10, A4
  • omslag: sjabloons, linkprint
  • titel: tijdverdrijf - druk idee
  • bindwijze: nieten
    
 10. openbare bibliotheek, filiaal hasselt diversen (15)
  • 4 oktober 1989
  • o.b. hasselt, thony
  • taalwerkvorm: prentenboek
  • drukwerkvorm: kartondruk
  • boekje, oplage 20, A4
  • omslag: kartondruk, linkprint
  • titel: kom jij wel eens te laat
  • inleiding: thony
  • bindwijze: nieten
    
 11. boekhandel gianotten diversen (30)
  • 7 oktober 1989
  • boekhandel gianotten, Judy & thony
  • drukwerkvorm: vormstempels, linkprint
  • boekje, oplage 5, A4
  • omslag: sjabloons, boekdruk (thony)
  • titel: mijn eigenste uitvindding
  • inleiding: thony
  • bindwijze: blindnieten
    
 12. openbare bibliotheek diversen (375)
  • 11 oktober 1989
  • stadsschouwburg, thony & vrijwilligers van de pabo
  • drukwerkvorm: kartondruk
  • boekje, oplage 5, A4
  • omslag: kartondruk (Judy), vormstempels, linkprint
  • titel: kinderfeestboek
  • inleiding: thony
    
 13. moller-instituut eerstejaars nederlands (17)
  • 12 oktober 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony & Willeke
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: kartondruk, linkprint
  • boekje, oplage 20, A4
  • omslag: linkprint
  • titel: weer wij weer
  • inleiding: thony
  • bindwijze: blindnieten
  • opmerking: ook een exemplaar naar de bibliotheek van de k.u.b.
    
 14. basisschool 'goirke' groep 3/4 (40)
  • 13 oktober 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: kringgesprek
  • drukwerkvorm: vormstempels
  • boekje, oplage 5, A4
  • omslag: vormstempels (Judy), linkprint
  • titel: ons stempelboek
  • inleiding: thony
    
 15. openbare bibliotheek, afdeling jeugd diversen (50)
  • 14 oktober 1989
  • jeugdbieb, thony & Albert
  • drukwerkvorm: vormstempels, kartondruk (teksten door Karin & Judy ter plekke toegevoegd)
  • boekje, oplage 6, A4
  • omslag: kartondruk, linkprint (thony)
  • titel: een bosje verhalen
  • inleiding: thony
    
 16. buurthuis 'hoogvenne' diversen (25)
  • 18 oktober 1989
  • hoogvenne, thony & Albert
  • taalwerkvorm: prentenboek
  • drukwerkvorm: kartondruk, vormstempels, linkprint
  • boekje, oplage 6, A4
  • omslag: kartondruk (Judy), vormstempels, linkprint
  • titel: toverstreken
  • inleiding: thony
    
 17. buurthuis 'de ring' vrijwilligers (5)
  • 24 oktober 1989
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • taalwerkvorm: kringgesprek
  • drukwerkvorm: sjabloons, linkprint
  • boekje, oplage 10, A4
  • omslag: linkprint
  • titel: het probeeeeerseltje
  • bindwijze: blindnieten
    
 18. basisschool 'hasselt' groep 5/6 (10)
  • 1 november 1989
  • taaldrukwerkplaats, Albert, thony & Judy
  • taalwerkvorm: prentenboek
  • drukwerkvorm: vormstempels
  • boekje, oplage 15, A4
  • omslag: vormstempels, linkprint
  • titel: de prinses en de draak
  • inleiding: thony
  • bindwijze: blindnieten
    
 19. dag in de nachtbasisschool 'hasselt' groep 5/6 (10)
  • 15 november 1989
  • taaldrukwerkplaats, Albert, thony & Judy
  • taalwerkvorm: tekstbespreking, elfje
  • drukwerkvorm: sjabloons, gaasloze limograaf, schrijven op stencil
  • boekje, oplage 15, A4
  • omslag: sjabloons, gaasloze limograaf (thony)
  • titel: dag in de nacht
  • inleiding: thony
  • bindwijze: blindnieten
  • opmerking: door een foutje in de tijdsplanning moest de helft achteraf bijgedrukt worden
    
 20. buurthuis 'theresia' 4-12 jr. (12)
  • 22 november 1989
  • theresia, thony
  • taalwerkvorm: vertelronde
  • drukwerkvorm: vormstempels, linkprint
  • boekje, oplage 5, A4
  • omslag: ?, linkprint
  • titel: altijd bij me, soms
  • inleiding: ?
    
    
zo'n boek gelezenelfentaal

hier ontbreken nog ongeveer dertig aktivi­teiten, die ik nog wel eens zal invoegen.

dan zet ik er ook meteen wat meer plaatjes bij, want zó is het maar droog keutelen ... 
 1. in eigen opdracht
  • (27 december 1987 - 03 januari 1988)
  • diverse plaatsen in Zuid-Frankrijk en Tilburg
  • drukwerkvorm: boekdruk, sjabloons, limograaf
  • boekje, oplage 30, A4
  • omslag: sjabloon
  • titel: afdrukken van indrukken
  • bindwijze: velobind
  • opmerking: het boekje is hier volledig te bekijken
    
 2. in eigen opdracht voor (discotheek) 'de spoel' - fabrieksstraat, tilburg
  • (van begin april tot oudjaar 1988)
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • drukwerkvorm: boekdruk, sjabloons, kartondruk, zeefdruk, tekenen op stencil
  • (40) affiesjes, oplage 10 - 15, A3
  • titel: (meestal) spoelt u maar; (de laatste drie echter heetten:) aan ge spoel d, om ge spoel d, uit ge spoel d
  • opmerking: wekelijks hing ik een nieuwe serie op; de onderwerpen van de affiesjes waren ontleend aan wat ik hoorde en zag (bijvoorbeeld ìn de spoel) ... het was de bedoeling dat de tdwp hier betalende klanten aan over zou houden; helaas ... sommige affiesjes zijn hier te bekijken, andere (alleen) bij een aantal mensen thuis (er werden er tamelijk veel uit de spoel 'geleend en niet teruggebracht', van een paar moest ik elke avond nieuwe exemplaren ophangen, die waren dus geslaagder dan de rest) ... er werd er ook een versierd met een vers-gestifte mondafdruk (ik heb altijd een ijzersterk vermoeden gehad van wie die lippen waren, maar zeker weten doe ik dat nog steeds niet, de aanbrengster van die smakkerd woont allang in verweggistan).
    
 3. in eigen opdracht voor (café - eethuis) de 'egelantier' - boomstraat, tilburg
  • (augustus en september 1988)
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • drukwerkvorm: boekdruk, tekenen op stencil
  • (7) affiesjes, oplage 5, A3
  • titels: elegant iertjes / elegand iertjes / egel and the iertjes
  • opmerking: de tdwp kreeg de opbrengsten van de fooienpot van september, als tegenprestatie moest de egelantier 'aangekleed' worden.
    
 4. in eigen opdracht voor de jeugdherberg schiermonnikoog
  • oktober (of november?) 1988
  • taaldrukwerkplaats, thony (soms met hulp van Judy)
  • drukwerkvorm: boekdruk, kartondruk, (sjabloons)
  • affiesjes, oplage 5 (herdruk 50), A3
  • titel: yl and schier
  • opmerking: als bijdrage voor het gastenboek, zie hier voor mini-reprodukties en aanvullende tekst.
    
 5. voor jeugdherberg schiermonnikoog
  • februari 1990
  • taaldrukwerkplaats, thony
  • drukwerkvorm: boekdruk, kartondruk, (sjabloons)
  • affiesjes, oplage 50, A3
  • titel: yl and schier
  • opmerking: een tweede serie in antwoord op vragen van gasten en uitnodiging van de leiding,
   zie hier voor mini-reprodukties en aanvullende tekst.